Platforme îngropate de gunoi

Punctele de colectare subterane sunt executate cu respectarea HG 1029/2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor și vor fi însoțite de documentația aferentă.

Punctele de colectare subterane respectă de asemenea prescripția tehnică PT-R1-2010 (sau orice altă ediție în vigoare la data execuției) pentru echipamente de ridicat emisă de ISCIR și sunt însoțite de documentația aferentă, avizată de RADTP pentru montaj.

Punctele de colectare subterane sunt destinate colectării separate a deșeurilor menajere, pe fracții, în funcție de legislația în vigoare și de organizarea de la nivel local. O platformă de colectare subterană este prevăzută cu 4 coșuri de inserție care pot fi destinate, în funcție de Regulamentul de Salubrizare local, fracțiilor de deșeuri stabilite.

     Sistemul de securitate propus a fost configurat luând în calcul lipsa totală a energiei electrice din reteaua de 220V. Astfel a rezultat un sistem compus din stâlp metalic octagonal cu înălțimea de 5 metri, panou fotovoltaic de 320W, controller solar Victron, baterie Ultracell 12V 75Ah, accesorii montaj panou, cutie ABS cu accesorii de montaj incluse și set cabluri necesare pentru interconectare. Tot acest ansamblu va furniza energia necesară pentru funcționarea fără întrerupere a sistemului de supraveghere video și a sistemului de control acces.

Modul de funcționare al platformei subterane

Poziție coborâtă (de utilizare)

În poziția coborâtă containerele de 1,1 mc se găsesc în subteran pe structura metalica de susținere a acestora și în dreptul unui coș de inserție a deșeului.

Poziție ridicată (de golire)

Pentru golirea containerelor amplasate în subteran gunoiera trebuie dotată cu un sistem de acționare hidraulic compatibil cu cel al platformei de colectare subterană.

Menținerea în poziția ridicată (de golire) se realizează prin menținerea presiunii în cilindrii sistemului hidraulic a punctului de colectare subteran de către sistemul hidraulic al gunoierei. În momentul în care se dorește coborârea containerelor în subteran și anume în poziția de utilizare a punctului de colectare a deșeurilor, se acționează sistemul hidraulic al autocamionului de colectare a deseului în vederea reducerii presiunii, iar gravitațional datorită greutății proprii structura metalică împreună cu containerele vor coborâ, iar uleiul hidraulic introdus în faza de ridicare se va întoarece în sistemul hidraulic al autocamionului de colectare.