LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Calitatea reţelelor de transport variază de la o ţară la alta, însă sistemele trebuie eficientizate. În acest sens, obiectivul companiei noastre este acela de a elimina principalele blocaje din domeniu şi de a construi verigile lipsă prin:

  • Construcţii şi amenajări de sosele şi drumuri
  • Aşternere covoare asfaltice şi bituminoase
  • Infrastructură şi suprastructură drumuri
  • Reparaţii prin plombare drumuri
  • Tratamente drumuri
  • Pietruire drumuri
  • Colmatări  în îmbrăcăminţi asfaltice şi de ciment
  • Marcaje şi semnalizări rutiere verticale şi orizontale
  • Marcaje piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave