Lucrări de apă-canal

Modernizarea infrastructurii este necesară din motive ce țin de îmbunătățirea calitătii vietii. Din acest motiv, compania noastră și-a extins activitatea, adăugând în portofoliu și lucrări de apă-canal și executând devieri, înlocuiri și extinderi rețea de apă și rețea canalizare, branșamente de apă și racorduri de canal.

La etapele de proiectare și execuție respectăm întocmai standardele în vigoare și utilizăm materiale performante, moderne și fiabile, colaborând cu cei mai cunoscuți furnizori în domeniu.

Principalele lucrări și servicii oferite sunt:

  • obținerea soluției tehnice de la distribuitorul local;
  • proiectarea conductei de apă potabilă și racordurilor de canalizare;
  • extinderi de rețele de apă-canal;
  • înlocuiri rețele publice de alimentare cu apă;
  • devieri conducte apă-canal;
  • proiectare și execuție cămine de vizitare
  • execuție branșament de apă/racord de canalizare în zone aglomerate ale rețelelor edilitare, execuția se poate face și prin foraj orizontal dirijat;
  • montarea sau înlocuirea contoarelor de apă rece și apă caldă, indiferent de diametru
  • montarea instalațiilor, utilajelor și echipamentelor sanitare;
  • montare și instalare hidranți exteriori.