Societatea TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L a fost înființată în anul 2013, având ca obiectiv principal de activitate construcțiile civile rezidențiale și nerezidențiale.

În 2015, societatea își începe activitatea în domeniul contrucțiilor, urmărind permanent extinderea domeniilor de activitate.

În 2016, necesitatea de a executa lucrări în conformitate cu cerințele Uniunii Europene a determinat societatea noastră să achiziționeze echipamente de mare eficiență și tehnologie adecvată.

În 2017, au fost demarate lucrări de construcții și reparații drumuri la un înalt nivel de calitate și, de asemenea, lărgirea gamei de lucrări executate și a calității acestora a avut ca efect consolidarea poziției cu succes pe piața construcțiilor.

În 2017 – 2021, TROIA PREMIUM CONSTRUCT operează pe o bază financiară solidă, având relații de bună colaborare cu producători reprezentativi atât de pe piața internă cât și de pe piața externă și activează în urmatoarele domenii:

Lucrări de construcții civile și industriale.
Structuri și consolidări clădiri.
Amenajări interioare.
Șarpante și învelitori.

Instalații sanitare, termice și electrice.
Finisare, vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri.
Lucrări de pardosire și placare a pereților.

Lucrări de apă și canal.
Lucrări de demolare.
Platforme îngropate de gunoi.
Reparații și întreținere drumuri.

Construcții și amenajări de șosele și drumuri naționale și județene.
Așternere covoare asfaltice și bituminoase.
Infrastructură și suprastructură drumuri.
Pietruire drumuri.
Construcția de poduri.

Reabilitare monumente istorice.
Lucrări necesare intervențiilor de reabilitare a clădirilor istorice în relație cu principiile conservării și restaurării monumentelor istorice.

Cu un capital social de 59.000 RON și o cifră de afaceri în 2020 de 96.077.288 RON, TROIA PREMIUM CONSTRUCT este în prezent o companie capabilă să realizeze cu succes lucrări diverse, la cele mai înalte standarde de calitate.

Evoluția financiară crescătoare într-o perioadă mică de timp reflectă puterea de muncă, ilustrată de indicatorii de performanță, estimați pe baza bilanțului anual.

În condițiile economiei de piață tot mai competitive, managementul corect aplicat a făcut mai mult decât să conducă spre succes echipa inițială: s-a ridicat standardul de performanță al echipei, depunându-se eforturi pentru eficientizarea permanentă a muncii.

În același timp, activitatea firmei s-a extins, fiind, înainte de toate, rezultatul devotamentului, experienței și abilităților dobândite de angajații noștri.